PDA

View Full Version : Trao giảiTrang : [1] 2

 1. [Sự kiện chung] Trao giải Sự kiện Đua Top Alpha Test - Khởi Động Cuộc Vui
 2. [Sự kiện chung] Trao giải Sự kiện Đua Top 7 ngày MU Việt
 3. [Sự kiện chung] Trao giải Đua Top OPEN BETA - Máy chủ Phục Sinh
 4. [Sự kiện chung] Tổng kết trao giải đua top 7 ngày tháng 4
 5. [Sự kiện chung] Trao giải Đi Tìm Huyền Thoại Pk MuViet.Com lần 1
 6. Nhờ Admin trao giải top nuốt HCV cho SaoBien
 7. Trao Giải Danh sách các chiến binh đoạt giải đua TOP Tháng 4
 8. Trao Giải Danh sách top phú hộ tháng 5 máy chủ Phục Sinh
 9. Trao Giải Danh sách top phú hộ open máy chủ Tân Thủ
 10. Trao Giải Đua top tháng 5 - Phục Sinh
 11. Trao Giải Đua top open beta máy chủ Tân Thủ
 12. Trao Giải Nhận giải đua top Phú Hộ tháng 6 tại MU Việt
 13. Trao Giải Danh sách chiến binh đoạt giải đua top tháng 6 - Phục Sinh
 14. Trao Giải Danh sách chiến binh đoạt giải đua top tháng 6 - Tân Thủ
 15. Trao Giải Nhận giải đua top Phú Hộ tháng 6 tại MU Việt - Phục Sinh
 16. Trao Giải Nhận giải đua top Phú Hộ Open Beta Phục Hưng tại MU Việt
 17. Trao Giải TOPIC nhận thưởng đua top tháng 8 máy chủ Phục Sinh
 18. Trao Giải TOPIC nhận thưởng đua top OPEN BETA máy chủ Phục Hưng
 19. Trao Giải Sự kiện PK máy chủ Phục Sinh
 20. Trao Giải Nhận giải đua top Phú Hộ tháng 9 tại MU Việt
 21. Trao Giải TOPIC nhận giải thưởng đua top tháng 9
 22. Trao Giải TOPIC nhận giải Phú Hộ Tân Thủ MU Việt
 23. Trao Giải TOPIC nhận giải Phú Hộ tháng 10
 24. Trao Giải TOPIC nhận giải thưởng đua top tháng 10 :
 25. Trao Giải TOPIC nhận giải Phú Hộ Tháng 11 Máy Chủ Phục Hưng và Phục Sinh MU VIỆT
 26. Trao Giải TOPIC nhận giải thưởng đua top tháng 11 Máy chủ Phục Sinh và Phục Hưng
 27. Trao Giải TOPIC nhận giải Phú Hộ Tháng 12 Máy Chủ Phục Hưng và Phục Sinh MU VIỆT
 28. Trao Giải TOPIC nhận giải thưởng đua top tháng 12 Máy chủ Phục Sinh và Phục Hưng
 29. Trao Giải TOPIC nhận giải Phú Hộ Tháng 1/2016 Máy chủ Phục Sinh MU VIỆT
 30. Trao Giải Event Đổi đồ +13 ,14 ,15 Lấy Gcoin Tại Máy Chủ Huyền Thoại Mu Việt
 31. Trao Giải TOPIC nhận giải Phú Hộ Tháng 1/2016 Máy chủ Huyền Thoại MU VIỆT
 32. Trao Giải Đua Top Tháng 01/2016 Máy Chủ Phục Sinh
 33. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 02/2016 Mu Việt ( Máy Chủ Phục Sinh và Huyền Thoại )
 34. Trao Giải Đua Top Tháng 02/2016 Máy Chủ Phục Sinh và OPEN BETA máy chủ Huyền Thoại
 35. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 03/2016 Mu Việt ( Máy Chủ Phục Sinh và Huyền Thoại )
 36. Trao Giải Đua Top Tháng 03/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 37. Trao Giải Đua top tháng 03/2016 Máy chủ Phục Sinh
 38. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 04/2016 Mu Việt ( Máy Chủ Phục Sinh và Huyền Thoại )
 39. Trao Giải Đua Top Tháng 04/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 40. Trao Giải Đua top tháng 04/2016 Máy chủ Phục Sinh
 41. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 05/2016 Mu Việt ( Máy Chủ Phục Sinh và Huyền Thoại )
 42. Trao Giải Đua Top Tháng 05/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 43. Trao Giải Đua top tháng 05/2016 Máy chủ Phục Sinh
 44. Trao Giải Like & Share Facebook - Nhận Triệu Gcoin "
 45. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 06/2016 Máy Chủ Phục Sinh
 46. Trao Giải Top Phú Hộ OPEN BETA máy chủ Phục Hưng
 47. Trao Giải Đua Top Tháng 06/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 48. Trao Giải Đua top tháng 06/2016 Máy chủ Phục Sinh
 49. Trao Giải Đua top OPEN BETA Máy Chủ Phục Hưng
 50. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 07/2016 Máy Chủ Phục Sinh
 51. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 07/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 52. Trao Giải Đua top tháng 07/2016 Máy chủ Phục Sinh
 53. Trao Giải Đua Top Tháng 07/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 54. Trao Giải Đua Top Tháng 07/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 55. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 08/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 56. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 08/2016 Máy Chủ Phục Sinh
 57. Trao Giải Đua top tháng 08/2016 Máy chủ Phục Sinh
 58. Trao Giải Đua Top Tháng 08/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 59. Trao Giải Đua Top Tháng 08/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 60. Trao Giải Đua top tháng 09/2016 Máy chủ Phục Sinh
 61. Trao Giải Đua Top Tháng 09/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 62. Trao Giải Đua Top Tháng 09/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 63. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 10/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 64. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 10/2016 Máy Chủ Phục Sinh
 65. Trao Giải Công Thành Chiến Máy Chủ Phục Sinh 29 / 10 / 2016
 66. Trao Giải Công Thành Chiến Máy Chủ Phục Hưng 30 / 10 / 2016
 67. Trao Giải Đua top tháng 10/2016 Máy chủ Phục Sinh
 68. Trao Giải Đua Top Tháng 10/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 69. Trao Giải Đua Top Tháng 10/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 70. Trao Giải Event Like & Share Facebook Nhận Triệu Gcoin - Chào Đón Máy Chủ Mới Mu Việt 1
 71. Trao Giải Đua Top Tháng 11/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 72. Trao Giải Đua Top Tháng 11/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 73. Trao Giải Đua top tháng 11/2016 Máy chủ Phục Sinh
 74. Trao Giải Phú Hộ Vinh Quy máy chủ Mu Việt 1
 75. Trao Giải Event Pk " Đỉnh Cao Vinh Quang " Phục Sinh lần 1
 76. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 12/2016 Máy Chủ Phục Sinh
 77. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 12/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 78. Trao Giải Công Thành Chiến Máy Chủ Phục Hưng 12/2016
 79. Trao Giải Công Thành Chiến Máy Chủ Huyền Thoại 12/2016
 80. Trao Giải Đua top tháng 12/2016 Máy chủ Phục Sinh
 81. Trao Giải Đua Top Tháng 12/2016 Máy Chủ Huyền Thoại
 82. Trao Giải Đua Top Tháng 12/2016 Máy Chủ Phục Hưng
 83. Trao Giải Đua top OPEN BETA Máy Chủ Mu Việt 1
 84. Trao Giải Top phú hộ máy chủ Mu Việt 1 1/2017
 85. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 1/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 86. Trao Giải Kết Quả CTC Máy Chủ Phưng tháng 1/2017
 87. Trao Giải Trao Giải CTC Máy Chủ Phục Sinh 1/2017
 88. Trao Giải Trao Giải CTC Máy Chủ Mu Việt 1/2017
 89. Trao Giải Trao Giải CTC Máy Chủ Huyền Thoại 1/ 2017
 90. Trao Giải Đua top tháng 1/2017 Máy chủ Phục Sinh
 91. Trao Giải Đua Top Tháng 1/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 92. Trao Giải Đua top tháng 1/2017 Máy Chủ Mu Việt 1
 93. Trao Giải Đua Top Tháng 1/2017 Máy Chủ Phục Hưng
 94. Trao Giải Event Like Share Nhận Triệu Gcoin Chào Đón Máy Chủ Mu Việt 2
 95. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 2/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 96. Trao Giải Top phú hộ máy chủ Mu Việt 1 2/2017
 97. Trao Giải Event Phú Hộ Máy Chủ Mu Việt 2 Tháng OPEN BETA
 98. Trao Giải Trao Giải CTC Máy Chủ Phục Sinh 2/2017
 99. Trao Giải Trao Giải CTC Máy Chủ Huyền Thoại 2/2017
 100. Trao Giải Trao Giải CTC Máy Chủ MuViet1 . 2/2017
 101. Trao Giải Đua top tháng 2/2017 Máy chủ Phục Sinh
 102. Trao Giải Đua Top Tháng 2/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 103. Trao Giải Đua top tháng 2/2017 Máy Chủ Mu Việt 1
 104. Trao Giải Đua Top 2/2017 OPEN BETA Máy Chủ Mu Việt 2
 105. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Phục Sinh 3/2017
 106. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt2 3/2017
 107. Trao Giải Top phú hộ máy chủ Mu Việt 1 3/2017
 108. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Phục Sinh 3/2017
 109. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Muviet2 3/2017
 110. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 1 3/2017
 111. Trao Giải Đua top tháng 3/2017 Máy chủ Phục Sinh
 112. Trao Giải Đua Top Tháng 3/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 113. Trao Giải Đua top tháng 3/2017 Máy Chủ Mu Việt 1
 114. Trao Giải Đua Top 3/2017 Máy Chủ Mu Việt 2
 115. Trao Giải Top phú hộ máy chủ Mu Việt 1 4/2017
 116. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt2 4/2017
 117. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt 2.5 4/2017
 118. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 2 4/2017
 119. Trao Giải Trao giải CTC máy chủ Phục Sinh 4/2017
 120. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Muviet1 4/2017
 121. Trao Giải Đua Top OPEN BETA Máy Chủ Mu Việt 2.5
 122. Trao Giải Đua Top Tháng 04 Máy Chủ Mu Việt 2
 123. Trao Giải Đua Top Tháng 04 Máy Chủ Mu Việt 1
 124. Trao Giải Trao Giải Top Tháng 04 Máy Chủ Phục Sinh
 125. Trao Giải Trao Giải Top Tháng 04 Máy Chủ Huyền Thoại
 126. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt 2.5 5/2017
 127. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt 2 5/2017
 128. Trao Giải Top phú hộ máy chủ Mu Việt 1 5/2017
 129. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 2.5 , Phục Sinh và Huyền Thoại 5/2017
 130. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 1 , Mu Việt 2 Tháng 5/2017
 131. Trao Giải Trao Giải Top Tháng 05/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 132. Trao Giải Trao Giải Top Tháng 05 Máy Chủ Huyền Thoại
 133. Trao Giải Đua Top Tháng 05 Máy Chủ Mu Việt 1
 134. Trao Giải Đua Top Tháng 05 Máy Chủ Mu Việt 2
 135. Trao Giải Đua Top Máy Chủ Mu Việt 2.5 5/2017
 136. Trao Giải Top phú hộ máy chủ Mu Việt 1 6/2017
 137. Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt 2 6/2017
 138. Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt 2.5 6/2017
 139. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 2 , Phục Sinh và Huyền Thoại 6/2017
 140. Trao Giải Trao Giải Top Tháng 06/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 141. Trao Giải Trao Giải Top Tháng 06/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 142. Trao Giải Đua Top Tháng 06/2017 Máy Chủ Mu Việt 2
 143. Trao Giải Top Phú Hộ tháng 7/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 144. Trao Giải Top Phú Hộ máy chủ Mu Việt 2 7/2017
 145. Trao Giải Đua Top Phú Hộ Máy Chủ Mu Việt 3 Tháng OPEN BETA
 146. [Trao Giai ] Đua Top Tháng 07 /2017 Máy Chủ Phục Sinh
 147. Trao Giải [Huyền Thoại ] Đua Top Tháng 07/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 148. Trao Giải [ Mu Việt 2 ] Đua Top Tháng 7 /2017
 149. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng OPEN BETA
 150. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 2 , Phục Sinh và Huyền Thoại 7/2017
 151. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 08/2017
 152. Trao Giải [ Mu Việt 2 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 08/2017
 153. Trao Giải [Huyền Thoại ] Đua Top Phú Hộ Tháng 08 /2017
 154. Trao Giải [Mu Việt 3]Giải Cứu Công Chúa - Rinh Ngay Giải Thưởng
 155. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 2 , Phục Sinh và Huyền Thoại 8/2017
 156. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 3 Tháng 8/2017
 157. Trao Giải [Huyền Thoại ] Đua Top Tháng 08/2017 Máy Chủ Huyền Thoại
 158. Trao Giải [Trao Giai ] Đua Top Tháng 08/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 159. Trao Giải [ Mu Việt 2 ] Đua Top Tháng 8 /2017
 160. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 8/2017
 161. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 09/2017
 162. Trao Giải [ Mu Việt 2 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 09/2017
 163. Trao Giải [Huyền Thoại ] Đua Top Phú Hộ Tháng 09 /2017
 164. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 3 và Huyền Thoại Tháng 9/2017
 165. Trao Giải Đua Top Tháng 09/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 166. Trao Giải Đua top tháng 09/2017 Máy chủ Huyền Thoại
 167. Trao Giải Đua Top Tháng 09/2017 Mu Việt 2
 168. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 9/2017
 169. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 10/2017
 170. Trao Giải [ Mu Việt 2 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 10/2017
 171. Trao Giải [Huyền Thoại ] Đua Top Phú Hộ Tháng 10 /2017
 172. Trao Giải Event Phú Hộ Máy Chủ Mu Việt 4 Tháng OPEN BETA
 173. Trao Giải Trao Giải CTC Tháng 10 Các Máy Chủ
 174. Trao Giải Đua Top Tháng 10/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 175. Trao Giải Đua top tháng 10/2017 Máy chủ Huyền Thoại
 176. Trao Giải Đua Top Tháng 10/2017 Mu Việt 2
 177. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 10/2017
 178. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 10/2017
 179. Trao Giải [Huyền Thoại ] Đua Top Phú Hộ Tháng 11/2017
 180. Trao Giải [ Mu Việt 2 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 11/2017
 181. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 11/2017
 182. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 11/2017
 183. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 3 11/2017
 184. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Huyền Thoại 11/2017
 185. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 11/2017
 186. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 11/2017
 187. Trao Giải Đua Top Tháng 11/2017 Mu Việt 2
 188. Trao Giải Đua Top Tháng 11/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 189. Trao Giải Đua top tháng 11/2017 Máy chủ Huyền Thoại
 190. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 4 tháng 11/2017
 191. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 12/2017
 192. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 11/2017
 193. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 4 tháng 12/2017
 194. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 3 tháng 12/2017
 195. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Huyền Thoại Tháng 12/2017
 196. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 12/2017
 197. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 12/2017
 198. Trao Giải Đua top tháng 12/2017 Máy chủ Huyền Thoại
 199. Trao Giải Đua Top Tháng 12/2017 Máy Chủ Phục Sinh
 200. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 01/2018
 201. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 01/2018
 202. Trao Giải Trao giải CTC Máy chủ Mu Việt 3 Mu Việt 4 và Huyền Thoại
 203. Trao Giải Trao Giải Event Phú Hộ Vinh Quy Máy Chủ Non ReSet Tháng OPEN BETA
 204. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 01/2018
 205. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 01/2018
 206. Trao Giải Đua top tháng 01/2018 Máy chủ Huyền Thoại
 207. Trao Giải Đua Top Tháng 01/2018 Máy Chủ Phục Sinh
 208. Trao Giải Đua Top OPEN BETA - Mốc Level 400 Máy Chủ Non Reset
 209. Trao Giải Event Phú Hộ Vinh Quy - MC Non ReSet Tháng OPEN BETA - Đợt 2
 210. Trao Giải [ Mu Việt 3 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 02/2018
 211. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 02/2018
 212. Trao Giải Trao giải CTC Máy Chủ Mu Việt 4 và Huyền Thoại Tháng 02/2018
 213. Trao Giải Đua Top Tháng 02/2018 Máy Chủ Phục Sinh
 214. Trao Giải Đua top tháng 02/2018 Máy chủ Huyền Thoại
 215. Trao Giải [ Mu Việt 3] Đua Top Tháng 02/2018
 216. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 02/2018
 217. Trao Giải Event Phú Hộ Vinh Quy - MC Non ReSet Tháng OPEN BETA - Đợt 3
 218. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 03/2018
 219. Trao Giải Trao giải CTC Máy Chủ Mu Việt 4 Tháng 03/2018
 220. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 03/2018
 221. Trao Giải Đua Top OPEN BETA - Mốc Level 600 Máy Chủ Non Reset
 222. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 03/2018
 223. Trao Giải Event Phú Hộ Vinh Quy - MC Non ReSet Tháng OPEN BETA - Đợt 4
 224. Trao Giải Trao giải CTC Tháng 04/2018
 225. Trao Giải [ Mu Việt 4] Đua Top Tháng 04/2018
 226. Trao Giải [ Mu Việt 4 ] Đua Top Phú Hộ Tháng 05/2018
 227. Trao Giải Đua Top Level 600 Lần 2 Máy Chủ Non ReSet
 228. Trao Giải Event Công Thành Chiến Máy Chủ NonRS Tháng 05/2018
 229. Trao Giải Event Công Thành Chiến Máy Chủ NonRS Tháng 06/2018
 230. Trao Giải EVent Phú Hộ Máy Chủ Phục Hưng Tháng Open BeTa
 231. Trao Giải Event Công Thành Chiến Máy Chủ NonRS Tháng 07/2018
 232. Trao Giải Event Đua Top Máy Chủ Phục Hưng Tháng OPEN BETA
 233. Trao Giải Event Phú Hộ Máy Chủ Mu Việt Tháng 8/2018
 234. Trao Giải EVent Phú Hộ Máy Chủ Phục Hưng Tháng 8/2018
 235. Trao Giải Event Công Thành Chiến Các Máy Chủ Tháng 08/2018
 236. Trao Giải Đua Top Tháng 8 Máy Chủ Mu Việt
 237. Trao Giải Đua Top Tháng 8 Máy Chủ Phục Hưng
 238. Trao Giải EVent Phú Hộ Máy Chủ Phục Hưng Tháng 9/2018
 239. Trao Giải Event Phú Hộ Máy Chủ Mu Việt Tháng 9/2018
 240. Trao Giải Đua Top Tháng 9 Máy Chủ Mu Việt
 241. Trao Giải Đua Top Tháng 9/2018 Máy Chủ Phục Hưng
 242. Trao Giải Event Công Thành Chiến Các Máy Chủ Tháng 09/2018
 243. Trao Giải Event Phú Hộ Máy Chủ Davias Tháng OPEN BETA
 244. Trao Giải Event Công Thành Chiến Các Máy Chủ Tháng 10/2018
 245. Trao Giải Đua Top Event OPEN BETA Máy Chủ DAVIAS
 246. Trao Giải Đua Top Tháng 10/2018 Máy Chủ Phục Hưng
 247. Trao Giải Đua Top Tháng 10 Máy Chủ Mu Việt
 248. Trao Giải Event Phú Hộ Máy Chủ Davias Tháng 11/22018
 249. Trao Giải Đua Top Tháng 11/2018 Máy Chủ Phục Hưng
 250. Trao Giải Đua Top Tháng 11/2018 Máy Chủ Mu Việt