096 2078192 Nó bảo bên phục hưng tên SiêuChuoi, có 200k thôi chặn số nhau hết. Tôi có post bài trên Group facebook có hình ảnh đầy đủ anh em vào xem mà cẩn thận thành phần này !

Xem các chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: