ĐUA TOP RESET

Thời Gian : 28/02/2019 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset nhiều nhất trong bảng xếp hạng tất cả (Bảng xếp hạngRESET), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải) !
Cách Thức Tính Top : Reset
nhiều nhất
Đua Top Giải Thưởng Gcent Giải Thưởng Items
Top 1
500.000
4 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
Top 2
300.000
2 Lông Vũ
20 Ngọc Ước Nguyện
Top 3
200.000
1 Lông Vũ

ĐUA TOP GUILD
Thời Gian : từ 00h 01/02 đến 23:59 ngày
28/02/2019
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

Xếp Hạng GP Phần Thưởng
Top 1 1 Vũ khí 380 - luck + 9 - tuỳ chọn tính năng \ 30 Hộp Quà Đỏ \ 200 Ngọc Ước Nguyện | 200 Ngọc Tâm Linh
Top 2 1 Vũ khí 380 - tuỳ chọn tính năng\ 20 Hộp Quà Đỏ | 100 Ngọc Ước Nguyện | 100 Ngọc Tâm Linh
Top 3 Wing 2 - luck \ 10 Hộp Quà Đỏ | 50 ngọc Ước Nguyện | 50 Ngọc Tâm LinhĐua top Phú Hộ

Thời Gian: Từ 00h 19/02 đến 23:59 ngày 27/02/2019 2
Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
Phần thưởng sẽ trao cho chủ t
ài khoản

Xếp Hạng Phần Thưởng
Top 1 Vũ khí 380 - luck - 1 tính năng tuỳ chọn
Top 2 Vũ khí 380 - 1 tính năng tuỳ chọn
Top 3 Wing 2 luckĐua Top Boss

Từ 0h00 01/02 đến 23:59 ngày 28/02/2019
Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXHTop Gcent Item
1 500.000 2 Lông Vũ
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 1 Lông Vũ
30 Ngọc Ước Nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
3 100.000 10 Ngọc Ước Nguyện
10 Ngọc Tâm LinhBảng Điểm Kill Boss

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

Xem các chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: