Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Đua Top Tháng 03/2019 mời các bạn cùng trải nghiệm:


Lưu ý : Các Bạn đoạt giải Top RS Tháng đồng thời cũng đoạt giải Top chủng Tộc Thì chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng . không được nhận cả 2 .


1. ĐUA TOP Reset Tháng 03/2019

Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/03/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 31/03/2019

Nội Dung:

- 05 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất và > 199 lần trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Được tính số lần Reset vượt
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .
  • Không Khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm .
Lưu ý : số lần rs vượt và point rs vươt không được tính vào cho nhân vật . Nhân vật đua top phải có số lần RS trong thời gian diễn ra sự kiện > 199 lần mới đủ điều kiện đoạt giải


Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng Vpoint
1 2.000.000 Vpoint
2 1.500.000 Vpoint
3 1.000.000 Vpoint
4 - 5 500.000 Vpoint


Lưu ý : Các Bạn đoạt giải Top Tháng đồng thời cũng đoạt giải Top chủng Tộc Thì chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng . không được nhận cả 2 .2. ĐUA TOP CHỦNG TỘC


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/03/2019


Nội Dung:

- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất và > 199 lần trong thời gian trên .
- Được tính số lần Reset Vượt
-
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .  • Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm .Lưu ý :
số lần rs vượt và point rs vươt không được tính vào cho nhân vật . Nhận vật phải có số lần RS > 199 lần trong thời gian diễn ra sự kiện mới đủ điều kiện nhận giải .

Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 300.000 VpointLưu ý : Các Bạn đoạt giải Top RS Tháng đồng thời cũng đoạt giải Top chủng Tộc Thì chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng , không được nhận cả 2 .

3. ĐUA TOP 7 Ngày


Thời gian:


  • Bắt đầu từ: 00:00 ngày 01/03/2019 đến hết ngày 07/03/2019


Nội Dung:

- 05 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất và > 30 lần trong thời gian trên .
- Được tính số lần Reset Vượt
-
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .

Phần Thưởng:

Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 200.000 Vpoin 01
2 150.000 Vpoin 01
3 100.000 Vpoin 01
4 - 5 50.000 Vpoin 01


Lưu ý : Phần Thưởng BQT sẽ cộng trực tiếp Vpoint vào tài khoản trước ngày 14/03/2019 và không có topic tổng kết .
4.Phú Hộ Mu Việt Tháng 03


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 01/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 07/03/2018


Nội dung:

- 4 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và lớn hơn 5.000.000 Gcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

Phần Thưởng:
Top Nạp Thẻ
5.000.000 < Gcoin < 10.000.000 10.000.000 < Gcoin < 15.000.000 15.000.000 < Gcoin > 20.000.000 20.000.000 < Gcoin < 25.000.000 Gcoin > 25.000.000
1
- Wing 2.5
MNL Luck
Vũ khí rồng (2 Option )
LuckWing2.5 MNL Luck
- 1 Pen 2 Op
- 2 Ring 2 Op
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion )
- Sói phòng thủ hoặc tấn công
-Wing 3 Mnl Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 3 Otion
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion )

- Sói tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :
+. được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
-Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 3 Otion
- 1 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :

+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên thêm 2+
Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 3 Otion
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :

+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên thêm 2+
2 Wing 2.5
MNL Luck
Vũ khí rồng (2 Option )
Luck
Wing2.5 MNL Luck
- 1 Pen 2 Op
- 1 Ring 2 Op
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion )
- Sói Phòng Thủ hoặc tấn công
Wing 3 MNL Luck
- 1 Pen 3 Op
- 1 Ring 3 Op
- 1 Ring 2 Op
- Vũ khí Cấp 6 ( 2 Otion ) Luck
- Sói tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :
được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+.Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+


-Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Op + 1 Ring 3 Op
- 1 Ring 2 Op
- 1 Vũ khí Cấp 8 ( 2 Otion) Luck

- Sói Tinh Tự chọn


* Quyền lợi đặc biệt :
+ .được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+


Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 1 Ring 3 Otion
- 1 Ring 2 Op
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :
+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
3 Wing 2.5MNL Luck
Vũ khí rồng (2 Option ) Luck
Wing2.5MNL Luck
- 1 Pen 2 Op
- Vũ khí cấp 6 ( 2 Otion)- Sói Phòng Thủ hoặc sói tấn công
- Wing 3 MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- Vũ khí Cấp 6 Luck ( 2Otion )
-
Sói tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :
+. được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ

+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
Wing 4( SS8) MNL Luck
1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- 1 Vũ khí cấp 8 Luck ( 2 Otion)
- Sói tự chọn

* Quyền lợi đặc biệt :
+.
được nâng cấp 01 dòng Otion vào 1 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
Wing4(SS8) MNL Luck
- 1 Pen 3 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :
+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
4 Wing 2.5Luck MNL
Vũ khí rồng (2 Option ) Luck


Wing2.5 MNL Luck
- 1 Ring 2 Op
- Vũ khí cấp 6 ( 2 Otion ) Luck

- Sói Phòng thủ hoặc sói tấn công

- Wing 3 MNL Luck
- Vũ khí cấp 6 Luck ( 2 Otion)
- Sói tự chọn
- 1 Pen 2 Otion
- 2 Ring 2 Otion

+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+
- Wing 4 (SS8) MNL Luck
- 1 Pen 2 Otion
- 2 Ring 2 Otion
- 1 Vũ khí cấp 8 Luck ( 2Otion) +9
-
Sói tự chọn

+. Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+

Wing4(SS8) MNL Luck
- 02 Vũ khí Cấp 8 Luck ( 2 Otion) Luck
-1 Pen 2 Otion
-2 Ring 2 Op
- Sói Tự chọn
* Quyền lợi đặc biệt :
+ được nâng cấp 01 dòng Otion vào 01 Item Exc hoặc Wing bất kỳ
+ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 2+


- Phần thưởng sẽ trao 3 ngày từ khi có topic Tổng Kết.
- Item nhận được sẽ được trao vào rương đồ chung.

- Chọn ra 4 người nạp tiền nhiều nhất và > 5.000.000 Gcoin sau đó so sánh với bảng phần thưởng

- Được hưởng 110% giá trị nạp tiền khi nạp vào tài khoản ATM , Lên Top Phú Hộ 100% giá trị .

( ví dụ : Nạp 1.000.000 ATM sẽ nhận được ( 110%) là : 1.100.000 Gcoin vào tài khoản , và Lên Top Phú hộ là ( 100% ) : 1.000.000 Gcoin lên top )

Bạn có thể liên hệ BQT theo số DT : 0911.283.207
để biết thêm chi tiết và nhờ nạp hộ nếu bạn chưa có thẻ atm hoặc chưa đăng ký thanh toán trực tuyến .

******************************

6. Huy Chương Vàng May Mắn


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/03/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/03/2019


Nguyên tắc:
- Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự kiện Đổi Point HCV đã đổi được.
- 3 Nhân vật có số Point cao nhất sẽ được chọn làm người trúng giải.
- Số Point ăn HCV không được cộng vào Point của nhân vật , chỉ dành để đua TOP Event
- Số Point ăn HCV của nhân vật tại bảng Event Huy Chương phải lớn hơn 8000 point mới đủ điều kiện nhận giải .

Phần Thưởng:

Top Phần thưởng Điểm
Top 1 4 Điểm
Top 2 3 Điểm
Top 3 2 ĐiểmBảng Quy Đổi Điểm HCV khi nâng cấp ITeam :


STT
Điểm yêu cầu Số lượng
Nâng cấp từ 9 lên 10 1 01 Item
Nâng cấp từ 10 lên 11 2 01 Item
Nâng cấp từ 11 lên 12 3

01 Item
Nâng cấp từ 12 lên 13 4 01 Item
Nâng cấp từ 13 lên 14 5 01 Item
Nâng cấp từ 14 lên 15 6 01 ItemSố điểm nhận được cho phép được giữ lại tích lũy trong 90 ngày .

Lưu ý :

-
Số Point nhận được không được cộng vào Point của nhân vật , chỉ dành để đua TOP Event
- Hệ thống Bảng Xếp Hạng Point sẽ được ăn thoải mái dành cho người Đua Điểm Vàng May mắn.
- Số điểm tối đa sử dụng vào mỗi nhân vật trong tháng là 5.000 Point/1 Nhân vật.
- Số Point HCV của nhân vật tại bảng Event Huy Chương phải lớn hơn 8000 point mới đủ điều kiện nhận giải .Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :

- Truy tìm GM
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PKMU Việt
Trân trọng thông báo

Xem các chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: