Nhằm tạo mọi điều kiện để các bạn Game thủ có nhiều thời gian tham gia các Event trong

game hơn nữa BQT tiến hành thay đổi mức GHRS cho top 1 Máy chủ tarkan như sau :

269c.png Top 1 máy chủ Tarkan : 02 lần / Ngày

269c.png Top dưới : được RS thoải mái cho tới khi rs bằng Top 1

269c.png Thời gian áp dụng : Sau lần RS 60 .


BQT Mu Việt
Thông Báo

Xem các chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: