ông Thành Đại Chiến Non Reset Tháng 7/2019


Thời gian: 27/07/2019

17:00 : Bắt đầu đăng ký

18:00 : Kết thúc đăng ký

19:30 : Nộp Rena

19:45 : Kết thúc nộp Rena

20:00 : Công thành

21:00 : Kết thúc công thành

► Nội dung:

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc

► Phần Thưởng:

Chiến Thắng Phần thưởng Ghi chú
Phong Ấn 1.500.000 Gcoin dành cho LM chiến thắng


Phần Thưởng BQT sẽ cộng trực tiếp vào tài khoản Chủ Liên Minh sau 7 ngày kết thúc sự kiện .

Lưu ý :

Event CTC chỉ diễn ra khi có ít nhất 2 LM tham gia đăng ký . Và nếu 2 tháng liên tiếp

event không được diễn ra do không đủ 2 LM đăng ký , BTC sẽ dừng event ở các tháng tiếp

theo .

BQT Mu Việt
Thông Báo

Xem các chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: